function
logo
+
Sabaudia
Gino Cancellotti, Eugenio Montuori, Luigi Piccinato, Alfredo Scalpelli
 Italy, 1934
+
House of Print
Baku, Azerbaijan
S. Pan, 1927 - 1933
+
House of Soviets
Elista, Russia
I. Golosov, B. Mittelman, 1928-1932
+
Textile Institute housing
Moscow, Russia, 1930s
+
Textile Institute housing
Moscow, Russia
I.S. Nikolayev, 1929-1930
+
Textile Institute
Moscow, Russia
1934
+
Regional Ispolkom Building
Khabarovsk, Russia
I. Golosov, 1928-1930
+
archiveofaffinities:

Mies van der Rohe, Boiler Plant, Illinois Institute of Technology, Chicago, Illinois, 1950 
+

Erkki Huttonen, SOK Flour Mill & Warehouse,1931-1937
Nokia, Finland
+
Narkomzem building
Moscow, Russia
Alexey Shchusev et al., 1928-1933